Laboratuvar ve Radyoloji TetkikRandevu ve Sonuç verme Süreleri
01 Ocak 2024TETKİK RANDEVU VE SONUÇ SÜRELERİ

 

TAHLİLLER

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

Hizmet Türü

Sonuç Verme Süresi

Hizmet Türü

Randevu Verme Süresi

Sonuç Verme Süresi

□ Biyokimya

□ Seroloji

□ Hemogram

□ İdrar

□ Gaita

Saat 14.30 dan sonra tahlilin istendiği poliklinikten alabilirsiniz.

BT

3 iş günü

3 iş günü

MR

5 iş günü

3 iş günü

USG

Tetkikin istendiği gün

Çekimden hemen sonra

DOPPLER USG

Tetkikin istendiği gün

Çekimden hemen sonra

 

 

□Kültür Tahlilleri

 

2 İş gününden sonra tahlilin istendiği poliklinikten alabilirsiniz

MAMOGRAFİ

RÖNTGEN

2 iş günü

6 iş günü

Tetkikin istendiği gün

Çekimden hemen sonra

KEMİK ÖLÇÜMÜ

Tetkikin istendiği gün

Çekimden hemen sonra

EEG

10 iş günü

Çekimden hemen sonra

EMG

10 iş günü

Çekimden hemen sonra

EKO

Tetkikin istendiği gün

Çekimden hemen sonra

EFOR

7 iş günü

Çekimden hemen sonra

ENDOSKOPİ

PATOLOJİ

Randevu Verme Süresi

Sonuç Verme Süresi

 

Sonuç Verme Süresi

 

30 iş günü

Çekimden hemen sonra

Patolojiye materyal gittiyse 15 günü.

Sitoloji 10 iş günü

Biyopsi 15 iş günü

 

*İŞ GÜNÜ: Hafta sonu ve resmi tatillerin dışında kalan resmi çalışma günleridir.