Evde Sağlık Hizmetleri Biriminin Görev Tanımı- Hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi

- İlaç raporu, bez raporu, mama raporu, havalı yatak raporu, karyola talebi ile ilgili belge düzenleyip hasta yakınının ilgili birimlere yönlendirilmesi 

- Yatak yarası , ameliyat yarası gibi yaraların Evde Sağlık Hekiminin uygun gördüğü programa göre pansuman yapılması 

- Nazogastrik sonda ve idrar sondası değiştirilmesi