Dahiliye
13 Aralık 2023

DÂHİLİYE SERVİSİ
KLİNİĞİMİZ DÂHİLİYE BRANŞI OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.
KLİNİĞİMİZDE DİYABET, KALP HASTALIĞI, DİYALİZ HASTALARI, GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI HİPERTANSİYON VE BENZERİ HASTALAR YATMAKTADIR.
KLİNİĞİMİZDE YATAN HASTALARA GÜNLÜK HEKİM VE HEMŞİRE VİZİTİ YAPILMAKTA VE HEMŞİRELİK BAKIM HİZMETLERİ UYGULANMAKTADIR.
HER HASTANIN TAKİP VE TEDAVİSİ ZAMANINDA, EKSİKSİZ VE HEKİM ORDERİNE GÖRE YAPILMAKTA VE KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR.
KLİNİĞİMİZDE HASTALARIN GÜNLÜK BAKIM VE DEĞERLENDİRMELERİ YAPILMAKTA VE KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR.
KLİNİĞİMİZE YENİ YATAN HASTA VE HASTA YAKINLARI HASTALIK VE HASTALIĞIN SÜRECİ HAKKINDA DOKTORU TARAFINDAN BİLGİLENDİRİLMEKTEDİR. 
KLİNİĞİMİZE YENİ YATIŞI OLAN HER HASTA VE HASTA YAKININA NEBÜLİZATÖR KULLANIMI, NAZAL OKSİJEN KULLANIMI, HEMŞİRE ACİL ÇAĞRI ZİLİ, EL HİJYENİ, DOKTOR VİZİT SAATLERİ, ZİYARETÇİ SAATLERİ VS KONULARINDA EĞİTİMLER VERİLEREK KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR.
KLİNİĞİMİZE YATIŞI OLAN HASTALARDAN YAPILAN BÜTÜN MEDİKAL UYGULAMALARA YÖNELİK YASAL ONAM ALINMAKTA VE HASTA DOSYASINDA ARŞİVLENMEKTEDİR.
KLİNİĞİMİZDE TABURCULUĞU PLANLANAN HASTALARA TABURCULUK EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR, EVDE BAKIM HİZMETLERİNE KAYDI OLAN HASTALARIN EVE TRANSFERİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİLMEKTEDİR.
DİYABET AYAĞI OLAN, DEKÜBÜT BULUNAN TÜM HASTALARA HEKİMİN TEDAVİ PLANINA UYGUN OLARAK GEREKTİĞİNDE GÜNLÜK OLARAK PANSUMAN YAPILMAKTADIR.

      DİYETİSYEN TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLARI 

1- Yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı gruplarına göre, sağlıklı bireyler için enerji ve besin öğeleri
gereksinmeleri ile sağlıklı beslenme programlarını belirler. Özel grupların beslenme ihtiyaçlarına
yönelik çalışmaların yürütülmesinde görev alır.
2- Besin analizleri yapar, sağlıklı beslenmeye ve özel amaçlara yönelik besin grupları geliştirir ve
bunların doğru kullanımını sağlar.
3- Toplumda beslenme sorunlarına ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapar. Ulusal, bölgesel
ve yerel düzeyde besin ve beslenme politikalarının oluşturulmasında, eylem planlarının yapılmasında
ve uygulanmasında görev alır.
4- Hekimin yönlendirmesi ile hastalar için gerekli beslenme programlarını düzenler. Bireylerin
hastalığına, antropometrik ölçümlerine, laboratuar bulgularına ve tedavisine uygun olarak besin öğesi
gereksinmelerini belirler, diyet tedavilerini ve beslenme eğitimi hizmetlerini planlar, uygular ve izler.
5- Hastaların sağlık kuruluşlarında hastane malnütrisyonuna maruz kalmamaları için gerekli önlemleri
alır. Hastaların diyet ve normal yemekleri ile ilgili istek ve eğilimlerini tespit ederek, yemek listelerini
tabibin tespit ettiği esaslar içinde kalmak suretiyle hazırlar. Hastayı yemek rejimi hususunda eğitir.
Hastaların yemeklerini yiyip yemediklerini kontrol eder, tüketmiş olduğu besinler hakkında gerekirse
tabibe bilgi verir.
6- Hastalara verilecek olan oral, enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin seçiminde, hazırlanmasında,
uygulamalarında, eğitim ve izleme süreçlerinde görev alır.
7- Satın alınacak gıda maddelerinin miktarının belirlenmesinde ve değerlendirme çalışmalarında görev
alır.
8- Beslenme hizmetinde çalışan personelin denetimini yapar, hizmet içi eğitimlerini planlar,
uygular/uygulatır. Hizmetin her aşamasında besin, personel, fiziksel alan ve araç-gereçlerin temizlik
ve hijyeni için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
9- Menü planlaması yapar ve uygulanan menüleri denetler. Standart yemek tarifelerinin geliştirilmesini
ve uygulanmasını sağlar, gerektiğinde günün ve kuruluşun şartlarına uygun düzenlemeleri yapar.
10-Yiyecek-içeceklerin uygun yöntemlerle depolanmasını ve depodan yiyecek-içecek çıkışını denetler.
11-Toplu beslenme alanlarının ve araç/gereçlerin günün şartlarına uygun ve ihtiyaca cevap verebilecek
standartlara ulaşmasını sağlar. Yemek hazırlama, pişirme ve servis alanlarında oluşabilecek kazaları
önleyici tedbirlerin alınmasını ve ilk yardım araçlarının bulunmasını sağlar.
12-Yiyeceklerin hazırlama, pişirme ve servisi ilkeleri doğrultusunda tüketime sunulmasını denetler.
13-Besin güvenliğinin sağlanmasında ve kalite sistemlerinin kurulmasında görev alır.
YETKİLER Mutfak çalışanlarını ve besinleri denetleme yetkisi vardır. 
*Diyetisyenler hizmet vermede birinci basamak değildir. Dahiliye polikliniği, göğüs hastalıkları polikliniği, kardiyoloji polikliniği gibi tüm polikliniklerin konsültasyonu ile hastalara hizmet verir. Diyetisyen birimi poliklinik katında hizmet vermektedir.