Hasta Hakları Birimi
19 Aralık 2023

Hasta Hakları Birimi

EWEEEE.pngNasıl Gidilir ?
Hastanemiz Hasta Hakları Birimi Poliklinik 1 . katta hizmet vermektedir.
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR
1-Birime doğrudan yapılan başvuruları Hasta Başvuru Bildirim Sistemine kaydeder. Doğrudan yapılan ve internet yoluyla Hasta Başvuru Bildirim Sistemine ulaşan başvuruları yerinde çözmeye çalışır. 
2-Başvuru alındığında, durum acil ise aynı gün yönetimi bilgilendirir. 
3-Yerinde çözülemeyen başvurularda, başvuru yapılan çalışan hakkında, sağlık tesisi yöneticisi veya başhekimi/mesul müdürü veya yetki devredilen yönetici imzasıyla bilgi ister ve cevabını takip eder. 
4-Yerinde çözülemeyen başvurularda, edindiği bilgi ve belgeleri tarayıcı vasıtasıyla HBBS üzerinden hasta hakları kuruluna intikal ettirir. 
5-Hasta Başvuru Bildirim Sistemine teknik olarak yüklenemeyen belge ve dokümanları, resmi yazı ekinde hasta hakları kuruluna ulaştırır. Hasta Başvuru Bildirim Sistemine yüklü belgelerin asıllarını birimde arşivler. 
6-Kurul kararının sonucunu ilgililere bildirir. 
7-İl Koordinatörüne, hasta hakları biriminin iş ve işlemleri hakkında bilgi verir ve görüşlerini alır. Denetim için istenilen tüm bilgi ve dokümanları Koordinatörlüğe sunar. 
8-Kurumundaki eğitim programlarını hazırlar, organize eder ve yürütür. 
YETKİLER
Şikâyetleri almak değerlendirmek ve ilgili mercilere bildirmek konuya yönelik düzeltici önleyici faaliyet başlatma yetkisine sahiptir.
HASTA HAKLARI BİRİMİ İÇ HAT TELEFONU
Hasta hakları birim sorumlusu        0 (434) 412 4013-1142