Anne Dostu ve Bebek Dostu

       bebek dostu.jpeg

Hastanemizin bu konudaki temel hedefi tüm doğan bebeklerin anne sütü almasını ve bu sayede kendine güvenen sağlıklı nesiller oluşmasını sağlamaktır.
Ayrıca annelere verilen eğitimlerle sorunsuz bir emzirme dönemi sağlayarak anne bebek ilişkisini oluşturmak hastanemizin amaçlarındandır.

AHLAT DEVLET  HASTANESİ  EMZİRME POLİTİKASI

1-Hastanemizde tüm personel anne sütü hakkında eğitim almıştır ve düzenli aralıklarla yenilenmektedir.

2-Hastanemiz kapsamında ''Bebek Beslenme Politikası'' oluşturulmuştur.

3-Hastanenin tüm girişlerine misafirlerimiz görebileceği şekilde ''Bebek Dostu Plaketi'' örneği ve gebe okulu yönlendirme görselleri bulunmaktadır.

4-Anne ile bebeğin doğumdan sonra yarım saat içinde ten tene teması ve sağlık personeli eşliğinde emzirmeye başlanması sağlanmaktadır.

5-Tııbi bir gereksinim olmadıkça bebeklere yapay anne sütü verilmemektedir. Eğer tıbbi bir gereksinim doğarsa bebeklerin taburculuğu için sadece anne sütü ile besleniyor olmaları beklenmektedir.
6-Her anne taburcu olmadan önce elle süt sağmayı öğrenmekte ve uygulayabilmektedir.

7-Anne ile bebeğin sürekli aynı odada kalmaları sağlanmaktadır. Eğer bebek anne yanından ayrılmak durumunda ise anneye açıklama yapılmakta ve ayrı kaldığı sürede süt sağımı desteklenmektedir.

8-Annelere bebeklerin her ağladığında emzirilmesi gerektiği anlatılmaktadır.

9-Annelere ve destek sistemlerine bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü, 2 yaş ve daha sonrasına kadar uygun ek besin ve anne sütü ile beslenmesi gerektiği anlatılmaktadır.

10-Hastanemizde ''Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla İlgili Uluslararası Yasa'' ya aykırı herhangi bir görsele ya da uygulamaya izin verilmemektedir.

11-Hastanemizden taburcu olan anne ve bebeklerin takip, izlem ve değerlendirmeleri yapılmaktadır. İhtiyaç duydukları konularda destek verilmektedir.

12-Biberon ve emzik kullanımı ve riskleri konusunda annelere danışmanlık hizmeti verilir.


Anne Dostu Hastane


anne dostu.jpeg

Anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacı ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından yürütülen “ANNE DOSTU HASTANE” projesi kapsamında AHLAT DEVLET HASTANESİ olarak başvurmuş bulunmaktayız. Hastanemiz 2017 yılı itibariyle anne dostu hastane kriterlerinde hizmet vermektedir.

Anne, bebek ve aile dostu bir proje olan “Anne Dostu Hastane” projesinde, mahremiyete dayalı tek kişilik “Doğum Üniteleri” nin oluşturulması esas alınmıştır. Normal doğumu özendirmek, son yıllarda hızla artan sezaryen ile yapılan doğumları ve müdahale oranlarını azaltmak hedeflenmektedir. Yanında uygun bir refakatçi ile gebelerin kendilerini rahat ve ev ortamında gibi hissetmeleri ve yatağa bağlı kalmadan özgürce hareket edebilmeleri, tek kişilik odalarda doğum yapabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Anne Dostu Hastane ünvanı almak isteyen bir kurum olarak amacımız, tüm gebelerin, gerektiğinde bir yakınının da kalabileceği tek kişilik odalarda doğum yapmalarını sağlamak, gereksiz sezaryen ameliyatlarını önlemek ve doğum yapacağı hastaneyi, personeli, ebe ve doktorunu gebelik döneminde tanımasını ve hastanemizin doğum için en çok tercih edilen hastane olmasını sağlamaktır. Tüm gebeleri hastanemizde takip edilmeye, gebe okulumuzu, doğum salonu ve servislerimizi görmeye davet ediyoruz.

Anne Dostu Hastane Kriterleri aşağıda sunulmaktadır.

     1.Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır. 

  ·   Gebe ve lohusa takipleri güncel bilimsel kriterlere göre hazırlanmış olan yazılı takip protokollerine uygun olarak yapılmalıdır. 

     2.Verilen hizmet, gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini kapsamalıdır. 

 ·   Gebelere doğum öncesi bakım ve danışmanlık hizmeti verilirken gerekli bilgilendirmeler yapılmalı ve “Aydınlatılmış Onam Formu” okutulup imzalatılmalıdır.

 ·   Gebeler doğumun planlanmasına katkıda bulunabilmelidir.

 .  Gebe ve yakınlarının doğum şekilleri ve verilecek ilaçlarla, yapılacak tetkik ve müdahalelerin, gebe açısından muhtemel yarar ve zararları konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirilmesini esas alan bir hizmet modeli uygulanmalı, gebe ve yakınlarına yönelik gebelik ve doğumla ilgili bilgilendirme materyalleri (yazılı, görsel, maketler, modeller vs.) olmalıdır. 

     3.Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmalıdır.

  ·   Kurumlar 7 gün 24 saat hizmet verebilen, anne ve bebek ihtiyaçlarına göre düzenlenen ünitelerden oluşmalıdır. 

  ·   Doğum üniteleri ulusal denetimlerle sınıflandırılmış olmalı ve kurumlar sağladıkları bakımın kalitesinden sorumlu olmalıdır. 

  ·   Doğum hizmeti sunan yataklı tedavi kurumları, her gebe ile birebir ilgilenen, onlarla iyi iletişim kuran yeterli sayı ve kalitede sağlık personeline sahip olmalıdır.

  ·   Doğum hizmeti sunan yataklı tedavi kurumları güvenli kan transfüzyonunun sağlanması ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almalıdır.  

    4.Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır.

   ·   Gebenin kendini rahat ve konforlu hissetmesi sağlanmalı, yanına uygun bir refakatçi seçebilmelidir.

   ·   Doğum sürecinde servislerde gebeye fiziksel ve duygusal destek birebir olmalı ve gebeler bu desteğe kolaylıkla ulaşılabilmelidir.

   ·    Travay sırasında gebe için pozisyon kısıtlaması olmamalı, istediği pozisyonda yatabilmeli, odada rahatça yürüyebilmeli, hareket edebilmelidir.

  ·    Gebelerin aktif pozisyonlarda ıkınmaları teşvik edilerek, doğum gerçekleştirilmelidir.

     5.Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır. 

   ·    Beslenme ve sıvı alımı kesilmemelidir.

   ·    Lavman, traş gibi işlemler rutin olarak uygulanmamalıdır.

   ·    Erken amniyotomi, sık tuşe, üretral kateter uygulanmamalıdır.

   ·    Kurumun sezaryen oranı, kabul edilebilir minimum ve maksimum seviyeleri aşmamalıdır.

      6.Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.
  ·   Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetler multidisipliner yaklaşım ile donanımlı bir ekip tarafından verilmelidir. Yüksek riskli gebelere yaklaşım ve sevk konusunda doğum hizmeti sunan yataklı tedavi kurumunun yazılı bir eylem planı olmalıdır.

  ·    İsteyen hastalara doğum analjezisi hizmeti sunulabilmelidir.

       7.Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır.

  ·    Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetlerin yönetiminde devamlılık gözetilmelidir.

  ·    Gebelik, doğum ve lohusalığa bağlı bir komplikasyon nedeniyle müracaat eden gebeler hemen kabul edilip gerekli tıbbi müdahale gecikmeksizin yapılmalıdır.

  ·     Hasta stabilize edildikten sonra sevk edilmelidir.

  ·     Sevk, 112 ile irtibata geçilerek yapılmalıdır.

  ·     Sevk edilen kurum, sevk eden kuruma vakalarla ilgili geri bildirim yapmalıdır.

       8.Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır.

 ·     Bebek Dostu Hastane kriterlerine uyulmalıdır.

·     Anne ve ailelerin doğan bebeklerini kucaklamaları ve dokunmaları sağlanmalı ve devamı desteklenmelidir.

·     Lohusa normal doğum sonrası en az 24, sezaryen doğum sonrası en az 48 saat hastanede kalmalı, postpartum bakım almalıdır.

      9.Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik aktiviteler planlanmalı ve uygulanmalıdır.

 ·    Hizmet içi eğitimlerin sürekliliği sağlanmalıdır.

·   “Doğum Öncesi Bakım”, “Acil Obstetrik Bakım”, “Doğum ve Sezaryen Eylemi”, “Doğum Sonu Bakım Yönetim” Rehberlerinin kullanımı konusunda izleme değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

·    Bünyesinde çalışan hekim ve diğer sağlık personelinin bu prensip ve ilkeleri benimsemeleri ve bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. 

·    Çalışanlar referans materyallere 24 saat erişebilmelidir.

     10.Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklara analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmalıdır.

 ·   Merkezler, sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine yönelik kayıtları elektronik ortamda düzenli ve doğru bir şekilde tutmalıdır.

·    İstatistiksel veriler internet ortamında yayınlamalı, tüm kurumların ve vatandaşların erişimine açık tutulmalıdır.

·    Maternal ve perinatal mortalite ve morbiditeleri dikkatlice izlenmeli, bu amaçla düzenli geribildirim toplantıları yapılmalıdır.

DOĞUM ODALARIMIZ

Resim11.jpg
1.jpg
2.jpg


01 Ocak 2024