Klinik Hakkında
19 Mart 2024

Klinik Hakkında

KBB SERVİSİ
Kliniğimiz KBB, Göz, Genel Cerrahi , branşları birlikte Ana Bina 1. Katta hizmet vermektedir.
Kliniğimize hasta yatışı hastanın rızasıyla yapılmaktadır.
Kliniğimizde yatan hastalara günlük hekim ve hemşire viziti yapılmaktadır.
Her hastanın takip ve tedavisi yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.
Hastaların günlük bakım ve değerlendirmeleri yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.
Kliniğimize yeni yatan hasta ve hasta yakınlarına hastalık ve hastalığın süreci hakkında bilgiler verilmektedir.
Kliniğimize yeni yatışı olan her hasta ve hasta yakınına gerekli bütün eğitimler verilerek kayıt altına alınmaktadır.
Kliniğimizde taburculuğu planlanan hastalara taburculuk eğitimi verildikten sonra ihtiyaç halinde ulaşım hizmetleri hastanemiz tarafından sağlanmaktadır.
CERRAHİ SERVİS 4CERRAHİ SERVİS 3
CERRAHİ SERVİS 2