Staj Başvurularımız
20 Aralık 2023

İL GENELİNDEKİ SAĞLIK ALANI LİSE/ÖN LİSANS/LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEMİ STAJ/MESLEKİ EĞİTİM/UYGULAMA BAŞVURULARI
İlimizde sağlık alanı staj/mesleki eğitim/uygulama iş ve işlemleri İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Birimi tarafından takip edilmektedir. 
Sağlık Alanı Lise Öğrencileri Staj/Mesleki Eğitim/Uygulama Başvuruları; 
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören sağlık alanı öğrencilerinin (Ebe Yardımcısı, Hemşire Yardımcısı ve Sağlık Bakım Teknisyeni) staj/mesleki eğitim/uygulama yapmaları için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden resmi olarak kontenjan talebi başvurusu yapılır. 
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumların kontenjanları, il genelindeki üniversitelerin/yüksekokulların/liselerin sağlık alanı lise/ön lisans/lisans öğrencilerine ilişkin kontenjan talepleri toplu olarak değerlendirilerek, planlama yapılır. Belirlenen kontenjanlar liste halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi yazıyla bildirilir. 
Sağlık kurumlarına öğrenci yerleştirme işlemleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılır. 
Yerleştirmesi yapılan öğrenciler, Müdürlüğümüze bağlı her sağlık kurumu için ayrı olmak üzere; 
- “Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ……… Hastanesi / ADSM Stajer Öğrenci Listesi Bilgi Formu”,ile ilgili sağlık kuruluşuna gönderilir.
BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN OKULLARINDAN İSTENEN BELGELER 
İl genelindeki sağlık alanı lise/ön lisans/lisans öğrencilerinin Eğitim ve Öğretim Yılı dönemi staj/mesleki eğitim/uygulama kontenjanlarını planlama ve takibi süreci iş ve işlemler; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre yürütülmektedir. Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde staj/mesleki eğitim/uygulama kabul edilen öğrencilerden okulları tarafından toplu olarak ve resmi yazı ile aşağıdaki evraklar talep edilir; 
1- 3 adet öğrenci ve okul tarafından onaylı sözleşme, 
2- 5510 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş olan sigortalı işe giriş bildirgesi veya sureti, 
3- İş sağlığı güvenliği eğitimi aldığına dair belge veya sureti. 
4-Öğrenci belgesi5-"Stajyer Öğrenci COVİD-19 Pandemisinin Yarattığı Riskler Bilgilendirme Onam Formu", 
6- Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Staj/Mesleki Eğitim/Uygulama Esnasında Uyulacak Kurallara Dair Taahhütname
- Hastanelerde ve Acil Yardım İstasyonlarında yapılacak staj/mesleki eğitim/uygulamalar için en az 16 saatlik (Çok Tehlikeli Sınıf), İlçe Sağlık Müdürlüklerinde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılacak mesleki uygulamalar için en az 12 saatlik (Tehlikeli Sınıf) eğitim alınmalıdır. 
- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Belgesi Geçerlilik Süresi: Tehlikeli Sınıf 2 Yıl, Çok Tehlikeli Sınıf 1 Yıl’dır. 
Staj yapılan kurumun anlaşmalı olduğu bankadan açılmış öğrenciye ait hesaba ilişkin IBAN numarası gösterir hesap bildirim cetveli, 
Öğrenciler Sağlık Çalışanı Aşılama programı kapsamında, staj/mesleki eğitim/uygulamaya başladığı kurumda İş Sağlığı Güvenliği uzmanına aşı bilgilerini ibraz etmek zorundadır.
ADSM’nin eğitim birimine, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılacaksa İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Birimi’ne gönderilmelidir. 
- “Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ……. Hastanesi / ADSM Stajyer Öğrenci Listesi Bilgi Formu”, 
- “Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü I. Basamak Sağlık Tesislerindeki Stajyer Öğrenci Listesi Bilgi Formu ile birlikte toplu olarak kabul edilir. 
• Öğrenciler Sağlık Çalışanı Aşılama programı kapsamında, staj/mesleki eğitim/uygulamaya başladığı kurumda İş Sağlığı Güvenliği uzmanına aşı bilgilerini ibraz etmek zorundadır. 
Yıl içinde staj yapacak öğrencilerin mevcut eğitim öğretim dönemi kış stajları için hangi okuldan hangi alanlarda kaç öğrenci gönderileceği listeler halinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurumumuza gönderilir. Kurumumuz bu listeleri dikkate alarak öğrenci başvurularını kabul etmektedir. ‘’İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası’’ okulu tarafından yaptırılmayan hiçbir öğrenci staj için kabul edilmez.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ STAJ İŞLEMLERİ
Staj başvuruları Kariyer Kapısı Çevrim İçi Platformu’nun “https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr” internet adresi üzerinden alınır. Bu platforma kayıtlarını gerçekleştiren adaylar, aktif ilanlarda yer alan Staj Seferbirliği Projesi ilanını seçtikten sonra Akademik / Mesleki, Sanatsal / Sosyal ve Sportif yeterlilik alan göstergelerini içeren ve belgelendirme yapabilecekleri aday başvuru formunu doldurur. b) Aday başvuru formunun doldurulmasının ardından adaylar e-Devlet sistemine yönlendirilir. Başvurunun tamamlanması için adayların, bu aşamada yer alan kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri, yabancı dil puanı, üniversite giriş sınavı vb. bilgilerini kontrol edip onaylaması gerekir.
Bu kapsamda; Staj Seferberliği Yönergesi 14 üncü madde ikinci fıkra “Staj Seferberliği Projesi kapsamında alınan tüm stajyerlerin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası hükmü uyarınca Kariyer Kapısı Çevrimiçi Platformu üzerinden kurumumuz staj kabul işlemleri tamamlanan öğrencilerin SGK işlemlerinin Üniversitelerince yapılması gerekmektedir.
AYRICA KURUMUMUZDA STAJ YAPACAK HER ÖĞRENCI IÇIN GEREKLI BELGELER;
1-3 adet Üniversite yönetimince imzalanmış staj sözleşmesi,
2-5510 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş olan sigortalı işe giriş bildirgesi veya sureti, 
3-İş sağlığı güvenliği eğitimi aldığına dair belge veya sureti,
4-öğrenci belgesi, 
5-1 adet fotoğraf
6-"Stajyer Öğrenci COVİD-19 Pandemisinin Yarattığı Riskler Bilgilendirme Onam Formu", 
7- Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Staj/Mesleki Eğitim/Uygulama Esnasında Uyulacak Kurallara Dair Taahhütname
Bu belgeler öğrenci tarafından, eksiksiz bir şekilde tamamlanarak kurumumuz eğitim birimine bizzat başvurması gerekmektedir.