Komite
07 Mayıs 2024

EĞİTİM KOMİTESİ

Başhekim (Başkan)

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü

Kalite Yönetim Sorumlusu

Eğitim Hemşiresi

TESİS GÜVENLİĞİ-TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİ VE BİNA TURU KOMİTESİ

Başhekim (Başkan)

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Kalite Yönetim Sorumlusu

Tıbbi Cihaz ve Yönetim Sorumlusu

Teknik Birim Sorumlusu

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı (Başkan)

İç Hastalıkları Uzmanı

Kadın Doğum Uzmanı

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Kalite Yönetim Sorumlusu

Eczacı

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Genel Yoğun Bakım Birim Sorumlusu

KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ

Başhekim (Başkan)

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü

Dahiliye Uzmanı

Kalite Yönetim Sorumlusu

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Hemovijilans Sorumlusu

BEBEK DOSTU KOMİTESİ

Başhekim (Başkan)

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı

Kalite Yönetim Sorumlusu

Eğitim Hemşiresi

Kadın Doğum Servisi, Doğumhane ve Gebe Okulu Birim Sorumlusu

Yenidoğan Yoğun Bakım Birim Sorumlusu

Diyetisyen

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

Başhekim/Başkan

Başhekim

Yardımcısı

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü

İç Hastalıkları Uzmanı

İç Hastalıkları Uzmanı

Aile Hekimliği Uzmanı

Aile Hekimliği Uzmanı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı

Kalite Yönetim Sorumlusu

Kalite Yönetim Çalışanı

Bilgi İşlem Sorumlusu

HASTA HAKLARI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başhekim(Başkan)

İdari Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü

Kalite Yönetim Sorumlusu

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Bilgi İşlem Sorumlusu

Güvenlik Şefi