2023 Yılı Faaliyetleri
16 Nisan 2024

 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (SHGM) Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan
Hakları Dairesi Başkanlığı Hastane risk yönetimi rehberi yayımlanmıştır. Buna yönelik
çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği birimi ile birlikte yürütülmüştür.

 Klinik kalite göstergelerinden sezeryan olgusu
 göstergesi için gösterge kartı oluşturulmuş, gösterge sorumlusu
belirlenmiş , gösterge sorumlusu ve ilgili kişilere
eğitim verilmiş ve takip edilmeye başlamıştır.

 Radyasyon alanlarında dozimetre ile ölçümlerin yapılması sağlanmıştır