Poliklinikler
01 Nisan 2021Anestezi ve Reanimasyon Polikliniği

İç Hastalıkları Polikliniği

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği

Fizik Tedavi Polikliniği

Genel Cerrahi Polikliniği

Göz Polikliniği

Diş Poliklinikleri

Aşı Polikliniklerimiz