Bilgi Güvenliği Ekibi
06 Nisan 2022

ADI SOYADI

GÖREVİ/ UNVANI

1. Op.DR.Uğurtan ERGÜN

2. Nevzat IŞIKGÖR

3. Enise GÜNDÜZ

4. H.Kübra ALTAY 

5. Sebahattin SUNAV

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Bilgi İşlem Sorumlusu