Bilgi Güvenliği Ekibi
22 Mayıs 2023

 

GÖREVİ/ UNVANI
EKİP  ÜYELERİ 
 

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Kalite Direktörü

Bilgi İşlem Sorumlusu