Çalışan Hakları ve Güvenliği Komitesi
22 Mayıs 2023 

GÖREVİ/ UNVANI

 


 

 KOMİTE ÜYELERİ

 
 
Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

İç Hastalıkları Uzmanı

Kalite Direktörü

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

Radyoloji birim sorumlusu

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Teknik birim sorumlusu
Güvenlik Amiri