Radyasyon Güvenliği Komitesi
06 Nisan 2022ADI SOYADI

GÖREVİ/UNVANI

1. Op.DR.Uğurtan ERGÜN

2. Nevzat IŞIKGÖR

3.Enise GÜNDÜZ

4. Hatice Kübra ALTAY

5.Sedat BOZARSLAN

6. Aziz İRİŞ

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Ameliyathane Birim Sorumlusu

Radyoloji Birim Sorumlusu