Radyasyon Güvenliği Komitesi
22 Mayıs 2023 

GÖREVİ/UNVANI

 

KOMİTE  ÜYELERİ 

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü

Kalite  Direktörü

 Radyoloji Birim Sorumlusu