Radyasyon Güvenliği Komitesi
28 Temmuz 2022ADI SOYADI

GÖREVİ/UNVANI

1. Op.DR.Uğurtan ERGÜN

2. Nevzat IŞIKGÖR

3.Enise GÜNDÜZ

4. Hatice Kübra ALTAY

 6. Aziz İRİŞ

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü

Kalite  Direktörü

 Radyoloji Birim Sorumlusu