Kan Transfüzyon Komitesi
22 Mayıs 2023

 

GÖREVİ/ UNVANI


KOMİTE  ÜYELERİ 

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

İç Hastalıkları Uzmanı

Kalite Direktörü

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Hemovijilans Sorumlusu