Kan Transfüzyon Komitesi
28 Temmuz 2022

ADI SOYADI

GÖREVİ/ UNVANI

1. Op.Dr.Uğurtan ERGÜN

2. Nevzat IŞIKGÖR

3.Enise GÜNDÜZ

4.Uzm.DrAli PİR

5.Hatice Kübra ALTAY

6. Harun AKSÜT

7.Büşra GÜYEN

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

İç Hastalıkları Uzmanı

Kalite Direktörü

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Hemovijilans Sorumlusu