Eğitim Komitesi
22 Mayıs 2023
 

GÖREVİ/ UNVANI
 KOMİTE ÜYELERİ

 

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Kalite Direktörü
Eğitim Hemşiresi