Beyaz Kod Ekibi
06 Nisan 2022ADI SOYADI

GÖREVİ/ UNVANI

1. Op.DR.Uğurtan ERGÜN

2. Nevzat IŞIKGÖR

3. Enise GÜNDÜZ

4. Sevda GÜNGÖR

5. Vedat ÖZ

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Kalite Birim Sorumlusu

Güvenlik Amiri