Beyaz Kod Ekibi
28 Temmuz 2022ADI SOYADI

GÖREVİ/ UNVANI

1. Op.Dr.Uğurtan ERGÜN

2. Nevzat IŞIKGÖR

3. Enise GÜNDÜZ

4.Hatice Kübra ALTAY
5.Sevda GÜNGÖR
6. Vedat ÖZ

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Kalite Direktörü
Çalışan Hakları Birim sorumlusu

Güvenlik Amiri