Beyaz Kod Ekibi
22 Mayıs 2023 

GÖREVİ/ UNVANI

EKİP  ÜYELERİ 

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Kalite Direktörü
Çalışan Hakları Birim sorumlusu

Güvenlik Amiri