Atık Yönetim Ekibi
28 Temmuz 2022
ADI SOYADI

GÖREVİ/ UNVANI

1. Op.DR.Uğurtan ERGÜN

2. Nevzat IŞIKGÖR

3. Enise GÜNDÜZ

4. M.Emin ŞEKER 

5. Esranur YURT

6.Hatice Kübra ALTAY
7.Sevda GÜNGÖR
8.Zehra AYHAN
9.Ahmet AĞIRMAN
10.Ahmet Nasip BOYAR

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.

Sağlık Bakım Hizmetleri MüdürYrd.

Kalite Direktörü
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Eczacı
Tıbbi atık personeli
Tehlikeli atık personeli