İlaç Yönetimi Ekibi
22 Mayıs 2023
ADI SOYADI

GÖREVİ/ UNVANI

EKİP  ÜYELERİ 

 

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Kalite Direktörü

Eczacı
Eczacı