Kalite ve Verimlilik Birimi
03 Şubat 2021

AHLAT DEVLET HASTANESİ SKS ORGANİZASYON ŞEMASI

BAŞHEKİM YARDIMCISI
Dr.M.Melih BİÇERKALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
Büşra GÜL KALKANKALİTE YÖNETİM ÇALIŞANI
Sevda GÜNGÖR

Kalite Yönetim Birimi


Hastanemiz Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan hizmet kalite standartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve çalışmalarını Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde sürdürmektedir. 
Kalite Yönetim Birimi Olarak

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

Bölüm hedeflerine yönelik bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,

Öz değerlendirmelere katılmak ve yönetmek,

Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek,

Güvenli raporlama bildirim formlarını takip etmek ve ilgili komitelere bildirmek,

Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,

Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek,

Düzeltici önleyici faaliyetleri takip etmek,

SKS kapsamında indikatörleri takip etmek ve analizlerini yapmak,

Bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışmak,

SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak görevlerini sürdürmektir.

Bu amaçla, Hizmet Kalite Standartlarında yer alan tüm bölümlerin bölüm kalite sorumluları belirlenmiş ve faaliyetler bu yönde sürdürülmektedir.