Kalite ve Verimlilik Birimi
28 Temmuz 2022

AHLAT DEVLET HASTANESİ SKS ORGANİZASYON ŞEMASI

BAŞHEKİM YARDIMCISI
Dr.Çetin KARABAYKALİTE  DİREKTÖRÜ
Hatice Kübra ALTAYKALİTEBİRİM SORUMLUSU
Sahra ÖZDEMİRLİ

Kalite Birimi


Hastanemiz Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan hizmet kalite standartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve çalışmalarını Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde sürdürmektedir. Kalite Birimi Olarak

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

Bölüm hedeflerine yönelik bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,

Öz değerlendirmelere katılmak ve yönetmek,

Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek,

Güvenli raporlama bildirim formlarını takip etmek ve ilgili komitelere bildirmek,

Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,

Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek,

Düzeltici önleyici faaliyetleri takip etmek,

SKS kapsamında indikatörleri takip etmek ve analizlerini yapmak,

Bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışmak,

SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak görevlerini sürdürmektir.

Bu amaçla, Hizmet Kalite Standartlarında yer alan tüm bölümlerin bölüm kalite sorumluları belirlenmiş ve faaliyetler bu yönde sürdürülmektedir.