Ayniyat Stok Yönetimi Birimi
19 Aralık 2023

Ayniyat Stok Yönetimi Birimi

EWEEEE.pngNasıl Gidilir ?
Hastanemiz ayniyat birimi İdari katta hizmet vermektedir.
AYNİYAT BİRİMİ TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR
1-Kurumun tüm devlet mallarını(döner sermaye hariç) kapsayan ayniyat işlemlerinin mevcut kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yönetmek ve gerekli hükümleri yapmakla görevlidir.
2-Ambar depo memurlarınca düzenlenen ve imzalanan ayniyat tesellüm makbuzlarına ayniyat saymanı kendine ait yeri imza ederek Baştabibe onaylatır.
3-Depo ve ambar memurlarının hizmetlerini ayniyat açısından kontrol etmekle yükümlüdür.
4-Ayniyat talimatnamesi hükümleri dairesinde kayıtları tutar ve Sayıştay hesabını verir.
YETKİLER
Depo ve ambar memurlarının hizmetlerini ayniyat açısından kontrol etmekle yetkilidir.

AYNIYAT BİRİMİ DÂHİLİ TELEFON NUMARALARI

Ayniyat Ambar Birim Sorumlusu - Ayniyat Ambar Birim Çalışanları   0 (434) 412 4013 -1120