Satın Alma Birimi
19 Aralık 2023

İdari Birimler

Satın Alma Birimi

EWEEEE.pngNasıl Gidilir ?
Hastanemiz Satın Alma Birimi İdari Katta hizmet vermektedir.
SATIN ALMA BİRİMİ TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLARI
1-Satın Alınacak malzeme listeleri birimlerden talep yazılarıyla intikal edince; teknik şartnameleri hazırlanır. Satın alınacak mal tutarı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22. maddesi için tespit edilen brüt dâhilinde ise doğrudan temin, limitin üzerinde ise 19. 20. 21. maddelere ihale usullerini uygular.
2-Satın alma komisyon onaylarını yazar. Muayene ve teknik komisyon onayını yazar. İdari mali hizmetler müdürü ve ilgili satın alma komisyon başkanı imzası ile ita amirinin onayına sunarak onaylatır.
3-Teklife davet mektupları hazırlar. İdari mali hizmetler müdürü parafı ile başhekime imzalatır. Satın alma birimine havale eder.
4-Hazırlanan teklifleri ilgili firmalara dağıtır.
5-Firmaların fiyatlandırdıkları teklifleri kapalı zarf içinde toplar.
6-Satın alma komisyonuna teklifleri teslim eder. Komisyon tarafından açılan tekliflerin fiyat değerlendirme tutanağini tanzim eder.
7-Satın alma komisyon kararini hazırlar ve komisyon üyelerine imzalattıktan sonra  ita amirinin onayina sunar.
8-Teklifi uygun görülen firmaya mal teslimini yaptırır, muayeneden sonra ayniyat ve faturasını ekleyerek, tahakkuk düzenler. Tahakkuk memuru ve ita amiri imzasından sonra ödeme yaptırılır.
9-4734 sayılı kamu ihale kanununun diğer ihaleye esas maddelerinde de kanununun öngördüğü evrakları düzenler ve ihale işlemlerini usulüne uygun olarak yürütür.
10-Faturaları kurum amiri tarafından tasdikli ve mühürlü olarak teslim alır.  Tasdiksiz olanları ilgili kuruma iade eder.
11-İdari mali hizmetler müdürü ve başhekimin verdiği diğer görevleri yapar.
YETKİLER
Görev alanında yukarıda belirlenen görevleri yapmakla yetkilidir.
SATIN ALMA / MUHASEBE BİRİMİ İÇ HAT TELEFONU

Satın Alma Birim Sorumlusu ve Çalışanları 
       0(434) 412 4013-1113

Muhasebe Birimi Sorumlusu ve Çalışanları   
     0(434) 412 4013 -1114