İnsan Kaynakları(Özlük Birimi)
27 Aralık 2023

İnsan Kaynakları

 

EWEEEE.png Nasil gi̇di̇li̇r ?
İnsan kaynakları birimi hastanemiz İdari Katta bulunmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI

İNSAN KAYNAKLARI TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLARI
1-İnsan kaynakları standartlarını hastaneye uygun olarak kurulmasında görev alır, sistemin devamlılığından ve geliştirilmesinde sorumludur.
2-Kalite yönetim biriminin hazırlamış olduğu göstergelerin hazırlığını yapar ve veri girişlerinin düzenli olmasını sağlar, belirlenmiş göstergelerin takip ve analizinden                  sorumludur.
3-Kalite standartlarının gerektirdiği çalışma ortamının sağlanmasında gereken çalışmaları yapar, raporlarını hazırlar ve üst yönetime sunar.
4-Personel işe başlama, görev değiştirme ve sonlandırma yazışmalarını yazar, takip eder.
5-Çalışma ortamında iş kalitesini ve motivasyonu arttırmak amacıyla faaliyetler düzenler.
6-İnsan kaynakları yazışmaları ve raporların dosyalama işlemlerini yapar bunları kalite standartları gereği dosyalar ve arşivler.
7-Hastane içindeki insan kaynaklarını etkileyen aksaklıkları tespit ederek düzeltici önleyici faaliyet çalışmalarını başlatır ve takibini yapar.
8-Davet edildiği toplantılara düzenli olarak katılır ve verilen sorumlulukları yerine getirir.
9-Ekip ve komitelerde görev alarak görevinin gerektirdiği esasları uygular.
10-Personel bilgi ve belgelerinin güncelliğini sağlar, takibini yapar.
11-Performans değerlendirme sürecini başlatmak, analizlerini yapmak.
12-Performans değerlendirme sonucuna göre gerekli eğitim planına göre eğitim birimi ile koordineli eğitim hazırlamaktır.
13-Genel oryantasyon eğitimi konusunda eğitim birimi ile koordineli çalışır.
NİTELİKLERİ
 - İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili bilgi ve deneyime sahip olmak.
 - Kişisel ilişkilerde iyi yeterli olmak
YETKİLER
Uygun olmayan başvuru formlarını kabul etmeme.
Eğitim verme.
Düzeltici önleyici faaliyet başlatma ve değerlendirme yetkisi vardır.
İNSAN KAYNAKLARI BIRIMI İÇ HAT TELEFONLARI

İNSAN KAYNAKLARI BİRİM SORUMLUSU0(434) 412 40 13 -1115
İNSAN KAYNAKLARI BİRİM ÇALIŞANI0(434) 412 40 13 -1115
İNSAN KAYNAKLARI BİRİM ÇALIŞANI0(434) 412 40 13 -1115