Bilgi Güvenliği Ekibi
08 Şubat 2021

ADI SOYADI

GÖREVİ/ UNVANI

1. Dr. Feridun İBRAHİM

2. Nevzat IŞIKGÖR

3. Bilge Merve EREN

4. Büşra GÜL KALKAN

5. Sebahattin SUNAV

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Bilgi İşlem Sorumlusu