Antibiyotik ve Akılcı ilaç Kullanım Komitesi
09 Haziran 2021ADI SOYADI

GÖREVİ/ UNVANI

 


Dr.Feridun İBRAHİM

Nevzat IŞIKGÖR

Bilge Merve EREN

Uzm.Dr.Özlem ÇAMCI

Uzm.Dr.Ali DUYU

Op.Dr.Deniz SÜZME

Sevda GÜNGÖR

Zehra AYHAN

Afif TUNÇ      

Sedat AKÇINAR    
 
 
Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

İç Hastalıkları Uzmanı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Kalite Birim Sorumlusu/Enfeksiyon Hemşiresi

Eczacı

Eczacı

Sağlık Memuru (Materyovijilans Sorumlusu)