Radyasyon Güvenliği Komitesi
08 Şubat 2021ADI SOYADI

GÖREVİ/UNVANI

1. Dr. Feridun İBRAHİM

2. Nevzat IŞIKGÖR

3. Bilge Merve EREN

4. Büşra GÜL KALKAN

5. Berat EREN

6. Aziz İRİŞ

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Ameliyathane Birim Sorumlusu

Radyoloji Birim Sorumlusu