Hasta Hakları ve Güvenliği Komitesi
08 Şubat 2021
ADI SOYADI

GÖREVİ/ UNVANI

1. Dr. Feridun İBRAHİM

2. Nevzat IŞIKGÖR

3. Bilge Merve EREN

4. Uzm.Dr. Özlem ÇAMCI

5. Büşra GÜL KALKAN

6. Ferit ÖZEN

7. Sebahattin SUNAV

8.Vedat ÖZ

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

İç Hastalıkları Uzmanı

Kalite Yönetim Direktörü

Psikolog/Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Bilgi İşlem Sorumlusu

Güvenlik Amiri