Atık Yönetim Ekibi
05 Şubat 2021
ADI SOYADI

GÖREVİ/ UNVANI

1. Dr. Feridun İBRAHİM

2. Nevzat IŞIKGÖR

3. Bilge Merve EREN

4. Sevda GÜNGÖR

5. Zehra AYHAN

6. Ahmet DOLA

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Kalite Birim Sorumlusu/Enfeksiyon Hemşiresi

Eczacı

Tıbbi Atık Personeli