İlaç Yönetimi Ekibi
09 Haziran 2021
ADI SOYADI

GÖREVİ/ UNVANI

1. Dr. Feridun İBRAHİM

2. Nevzat IŞIKGÖR

3. Bilge Merve EREN

4. Sevda GÜNGÖR

5. Zehra AYHAN

6.Afif  TUNÇ

6. Hilal ERDEM

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Kalite Birim Sorumlusu

Eczacı

Eczacı

Eczane Teknikeri